Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /projects/sanibenbe_1b/public_html/wp-content/plugins/unyson/framework/extensions/sidebars/includes/class-fw-extension-sidebars-frontend.php on line 82
class="page-template page-template-visual-builder-template page-template-visual-builder-template-php page page-id-504 page-child parent-pageid-106 wp-embed-responsive cookies-not-set fw-full fw-website-align-center fw-custom-section-density header-1 fw-top-bar-off fw-no-absolute-header fw-top-social-right fw-header-sticky mobile-menu-item-align-left fw-mobile-menu-position-center fw-top-logo-left fw-logo-image fw-logo-no-retina fw-animation-mobile-off fw-search-filter-off" itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/WebPage">

Ventilatie

Om de kwaliteit van de binnenlucht te garanderen, is een goede ventilatie onontbeerlijk. Sterker nog, bij nieuwbouw of grote renovaties is een ventilatiesysteem verplicht! Geen nood met de ventilatie-oplossingen van Saniben, Wij maken voor u altijd de juiste keuze! Onvoldoende afvoer van vervuilde of vochtige lucht leidt tot vochtproblemen, waardoor schimmels en bacteriën welig tieren. Dat zorgt voor lichamelijke ongemakken, zoals een droge keel, ademhalingsproblemen en allergieën. Vandaar het belang van een degelijk ventilatiesysteem bij nieuwe en goed geïsoleerde bestaande huizen. Want hoe hoger de isolatiegraad van uw woning, hoe groter de noodzaak aan ventilatie, omdat de vervuilde lucht dan niet meer op natuurlijke wijze kan ontsnappen langs spleten en kieren, zoals bij oudere en minder goed geïsoleerde woningen.

Een ventilatiesysteem C of D?

Kiezen tussen een ventilatiesysteem C of D is een lastig karwei. Er is een enorm overaanbod aan informatie en veel van die info is niet of nauwelijks bruikbaar. Nochtans zijn de verschillen tussen een ventilatiesysteem C en systeem D zeer duidelijk. Hieronder vindt u ze per onderdeel:

Hoe werkt ventilatie?

Ventilatie op zich is vrij eenvoudig. We vervangen vervuilde, gebruikte binnenlucht door verse, schone buitenlucht. Vroeger gebeurde ventilatie vanzelf door deuren, ramen, kieren en spleten in muren en daken. Maar omdat we meer en beter isoleren moeten we ventilatie zelf gaan regelen. Anders komt er in huis een ongezond en vochtig klimaat. Ventilatie gebeurt hoofdzakelijk door twee ventilatiesystemen. Systeem C en Systeem D.

Hoe werkt ventilatie bij systeem C en C+?

Bij een ventilatiesysteem C wordt verse lucht naar binnen gezogen via roosters in ramen of muren. De gebruikte binnenlucht wordt mechanisch afgevoerd, dat wil zeggen door een ventilator in de ventilatie-unit. De toevoer van verse lucht via roosters gebeurt in de droge ruimtes. Hiermee bedoelt men in de leefruimtes, slaapkamers en bureaus.

De meest voorkomende roosters zijn zelfregelend ( C+). Roosters die je zelf handmatig opent of sluit komen minder voor (C). De afvoer van vervuilde of gebruikte binnenlucht gebeurt mechanisch via luchtroostertjes in natte ruimtes. Met een natte ruimte bedoelt men keuken, badkamer, toilet, wasplaats…

Saniben heeft 2 varianten op het ventilatiesysteem C en de C+ met vraagsturing. Deze laatste kan uitgebreid worden met CO2 en vochtsensoren. Dit betekent dat de afvoer op gecontroleerde wijze gebeurt. Naargelang de situatie passen de sensoren de ventilatie aan.

Hoe werkt ventilatie bij systeem D? 

Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse buitenlucht en de afvoer van gebruikte binnenlucht volledig mechanisch door 2 ventilatoren in de ventilatie-unit. Hier komen dus geen roosters in buitenmuren of ramen aan te pas. De verse buitenlucht wordt buiten aangezogen via roosters. Deze bevinden zich op het dak of in de muur. Ook hier komt de verse buitenlucht terecht in de droge ruimtes zoals leefruimtes, slaapkamers en bureaus.

Ook de gebruikte binnenlucht in de natte ruimtes verdwijnt via roosters. Een systeem D voert dus op volledig mechanische wijze de gebruikte binnenlucht af en zuigt volledig mechanisch verse buitenlucht aan. Om deze reden wordt een systeem D ook wel balansventilatie genoemd.

Ventilatiesystemen D zijn steeds uitgerust met warmteterugwinning. De afgevoerde lucht die van binnen naar buiten wordt afgezogen is doorgaans veel warmer dan buitenlucht die binnenkomt. Het ventilatiesysteem D geeft de warmte van deze afgezogen binnenlucht af aan de aangezogen buitenlucht. Zo is het verlies van warmte tot een minimum beperkt.


Luchtkwaliteit en temperatuur van ventilatie

Wat gebeurt er met de luchtkwaliteit en temperatuur in huis bij systeem C – C+?

Bij een ventilatiesysteem C gebeurt de aanvoer van verse lucht via roosters in muren en ramen. In de zomer komt er dus zeer warme lucht binnen en in de winter is dat zeer koude lucht. De verse buitenlucht komt dus integraal aan deze temperatuur in de droge ruimtes terecht. Daarbij komt dat deze lucht niet langs filters gaat. Verse lucht met stuifmeel, pollen of stof komt dus vrij de woning binnen.

Een ventilatiesysteem C+ met vraagsturing past zich automatisch aan de ventilatienood aan. Hierdoor is de aanvoer van koude buitenlucht wel wat minder. Bij een ventilatiesysteem C+ komt er ’s nachts in de zomer rechtstreeks afgekoelde buitenlucht binnen.

Wat gebeurt er met de luchtkwaliteit en temperatuur in huis bij systeem D?

Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de aanvoer van verse lucht geheel mechanisch. Voor buitenlucht de woning binnenkomt, wordt ze op een aangename temperatuur gebracht. Dit heeft een positief effect op het E-peil van uw woning. Er komt immers geen koude lucht meer binnen.

Het ventilatiesysteem D filtert ook de lucht die binnenkomt. Dus geen pollen, stuifmeel of stof… Zo krijgt u de meest schone en verse lucht binnen.

Het ventilatiesysteem D beschikt ook over een volledige bypass. Deze zorgt ervoor dat bij warm weer de woning geventileerd wordt met naar verhouding koele buitenlucht. Hierdoor wordt de lucht niet verwarmd voor ze binnenkomt. Dit zorgt voor een natuurlijke afkoeling binnen in huis.


Onderhoud van ventilatie

SYSTEEM C

Bij een ventilatiesysteem C wordt de verse buitenlucht aangevoerd via roosters in muren of ramen. Hier stapelt zich vuil op dat de bewoner moet reinigen.

Ook de ventielen in de natte ruimtes moet je op regelmatige basis reinigen.

In een systeem C zit geen luchtfilter die vuil of stof tegenhoudt. Hierdoor is de ventilator die in de ventilatie unit zit, helemaal onbeschermd. U moet de ventilator dus op regelmatige tijdstippen laten onderhouden.

Bij een gebrek aan onderhoud vervuilt de ventilator in een systeem C dus sneller. Hierdoor gaat hij meer elektriciteit verbruiken om rond te draaien.

SYSTEEM D

Bij een ventilatiesysteem D worden buitenlucht en binnenlucht mechanisch aangezogen en afgevoerd. Filters houden stof en vuil tegen, zodat de ventilatiecapaciteit van je systeem D hoog blijft.

De luchtfilters zijn eenvoudig te reinigen. Dit dient om de 3 maanden te gebeuren. Met de stofzuiger is dit een werk van pakweg een minuutje. Als je de filter aan de toevoerzijde regelmatig reinigt en vervangt wanneer nodig (om de 12 maanden), dan blijven je toevoerkanalen proper.

Wij adviseren uw toestel te laten onderhouden om de 2 jaar, het kanalennet een eerste keer te laten nakijken na 4 jaar – dat betekent niet automatisch reinigen. Voor meer info over onderhoud en onderhoudscontracten klik hier.

Samengevat

Zowel systeem C als systeem D hebben op regelmatige tijdstippen onderhoud nodig.

Voor meer info, maak een afspraak met ons. Wij bespreken je wensen en stellen dan een vrijblijvende offerte op.

Graag een offerte ontvangen?

[gravityform id="3" title="false" description="false" ajax="true"]

Snel depanage nodig? Twijfel niet langer en contacteer ons!

Call Now Button